frozen in time

Anneke Lauwaert, Jean Godecharle, Yumiko Yoneda

group exhibition

Gestold in de tijd komen in deze tentoonstelling ervaringen, geschiedenissen en verhalen van 3 kunstenaars samen. Dit is een momentopname van een tijd die was en is, een tijdsspanne die is geweest en straks weer verder gaat...
De tijd tikt en luidt in foto’s, sculpturen en installaties van Jean Godecharle, Anneke Lauwaert en Yumiko Yoneda.
Elk moment van de dag geeft licht en schaduw een onthaastend palet weer tussen wit en zwart.

---

The exhibition 'Frozen in time' brings together the experiences, histories and stories of three artists. This is a momentary snapshot of a time that was and is, a time span that has passed and will continue into the future...
Time is ticking and echoing in photographs, sculptures and installations created by Jean Godecharle, Anneke Lauwaert and Yumiko Yoneda. At every moment of the day, light and shadow reveal a calming balance somewhere in between white and black.