Herman Bellaert (BE)

'VOORBIJ DE AANWEZIGHEID'
Herman Bellaert. Paul Bourgeois. Iris Bouwmeester. Trees De Mits. Ilona Plaum.
1 juli - 29 juli 2018

Kasteelstraat 1 - Paviljoen Hedendaagse Kunst Watou
curator Els Wuyts

- - -

'WORKS OF ART'
groepstentoonstelling met Herman Bellaert, Paul Bourgeois, David Bruneel, Trees De Mits, Christophe Denys, Willy De Sauter, Isa D'hondt, Laure Forêt, Paul Gees, Jean Goedcharle, Luc Hoekx, Arjan Janssen, Sabine Oosterlynck, Johan Parmentier, Bernard Sercu, Philippe Timmermans, Yumiko Yoneda
21.12.19 - 05.01.20

Kasteelstraat 1 - Paviljoen Hedendaagse Kunst Watou

- - -
Voor Herman Bellaert (1957 – 1996) is het uitgangspunt van zijn werk dat het steeds vertrekt vanuit iets dat hem raakt in zijn directe leefwereld. 

Via het schilderen laat hij evenwel concrete zaken als het ware hun materie verliezen. Op die manier wordt het oorspronkelijke figuratieve idee verheven tot een visueel middel om tot een universele gedachte te komen.

De abstracte benadering gebeurt intuïtief en laat toe om een grotere vrijheid te genereren, omdat er geen onmiddellijke relatie met de realiteit meer is. Het oorspronkelijke beeld verdwijnt in een contemplatieve vorm, in hout, op doek of in lood.Voor mij gaat kunst over ontroering, emotie.
Op welke manier, met welk middel, met welk doel en waarom speelt daarbij geen enkele rol.
Verklaren is bijgevolg zo al niet onmogelijk, dan toch zeker en vast overbodig.

Herman Bellaert, maart 1987

Herman Bellaert (Oostende 1957 – 1996)
Studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent
en aan het Hoger Sint- Lucasinstituut in dezelfde stad.

In de eerste fase van zijn werk bracht hij diverse figuratieve
thema’s in een abstraherende expressionistische stijl: interieurs,
staketsels, figuren, dieren… waren aanleiding voor een puur
schilderkunstige en plastische expressie.
Bellaert bezat genoeg persoonlijkheid om in deze taal, erg veel gebruikt door kunstenaars in de vroeger jaren ’80, voldoende
eigen accenten te leggen.
In zijn latere werken gaat de aandacht meer naar de lijn,
het volume, de geometrie, gebundeld in een minimaal
gebeuren. De verschijningsvorm is uiterst sober maar zeer
subtiel uitgewerkt.

Zijn eerste individuele tentoonstelling was in het Museum voor Schone Kunsten in Oostende in 1987.
Een selectie voor de “Jeune Peinture Belge” in 1988 en
een bronzen medaille in de “Europaprijs voor Schilderkunst
van de Stad Oostende” in hetzelfde jaar waren de eerste
belangrijke onderscheidingen voor deze kunstenaar.
Met zijn opname in de tentoonstelling “Modernism in Painting” (Oostende P.M.M.K., 1992) volgde een nieuwe bevestiging
vanuit de museumwereld.
In 1995 kwam de doorbraak voor Bellaert met een individuele tentoonstelling bij Stichting Veranneman.
Norbert Hostyn

Studies
1975 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent
1976 – 1980 Hoger Sint-Lucasinstituut Gent

Individuele tentoonstellingen
1987 Museum voor Schone Kunsten, Oostende
1989 Galerij William Wouters, Oosteeklo
1992 Galerij S65, Aalst
1995 Stichting Veranneman, Kruishoutem
1996 Het Kunsthuis, vzw Vrienden van het PMMK, Oostende
2000 Museum voor Schone Kunsten, Oostende
2000 Het Kunsthuis, vzw Vrienden van het PMMK, Oostende
2015 VERSTILD, Venetiaanse Gaanderijen, stad Oostende

Groepstentoonstellingen
1988 Prospect 7, Gele Zaal, Gent
1988 Biënnale Beeldende Kunst West-Vlaanderen
1988 Cité Internationale des Arts, Paris
1991 Galerij Verplancke – Van Bavel, Brugge
1991 Art Basel (Galerij S65), Basel
1992 “Modernism in Painting“ PMMK, Oostende
1993 “Modernism in Painting“ Museum Van Bommel - Van Dam, Venlo

Wedstrijden
1987 Jeune Peinture Belge (selectie) Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
1988 Europaprijs voor Schilderkunst (selectie) PMMK, Oostende
1988 Tweejaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst van de Provincie
1988 West-Vlaanderen (laureaat) Brugge

Werkbeurs Vlaamse Gemeenschap
1988 Cité Internationale des Arts, Paris mei – september

Uitgaven
1992 Reeks van vijf etsen in opdracht van de Vrienden van het PMMK
1996 Catalogus van de tentoonstelling in het Kunsthuis,
1996 Vrienden van het PMMK
2015 Catalogus van de tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen, 2015 VERSTILD, stad Oostende

Werken in het bezit van
Mu.ZEE, Oostende
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel
Nationale Bank van België, Brussel
Diverse privécollecties